Home

VUB news (Dutch)

Syndicate content
Updated: 4 years 4 weeks ago

Jaarverslag van UZ Brussel bekroond met Prijs voor Digitale Communicatie

Thu, 19/09/2013 - 18:27

De Prijs voor de Digitale Communicatie werd toegekend aan het Universitaire Ziekenhuis van Brussel voor hun digitaal geanimeerde jaarverslag. In ‘UZ Brussel in 2012: de switch’ maakte het ziekenhuis volop gebruik van digitale technieken om van het verslag een succesvol communicatiemiddel te maken.

De prijs is een gezamenlijk initiatief van Kortom en V-ICT-OR. Kortom is de vakvereniging van 930 communicatieprofessionals van de verschillende overheidsniveaus. V-ICT-OR is de Vlaamse ICT-organisatie die de deskundigheid in het vakgebied ICT wil ontwikkelen en bevorderen, om zo de professionalisering van ICT-beroepsmensen in het lokale bestuur te ondersteunen.

Originele uitblinker

‘De Switch’ heeft de prijs niet gestolen. Het jaarverslag, dat is samengesteld uit drie lagen, verrast de gebruiker en blinkt uit in originaliteit. In een eerste laag geven 12 geanimeerde tekeningen 12 activiteiten weer die het UZ Brussel tekenend vindt voor het voorbije jaar. Op de tweede en derde laag vindt de gebruiker dan telkens meer uitleg, waarbij de laatste laag vooral de klassieke cijfers en details eigen aan een jaarverslag bevat.

“Het UZ Brussel heeft digitale communicatie ingezet om meer dan 3500 mensen te verleiden om een doorgaans saaie publicatie als het jaarverslag te lezen,” zegt jurylid Marc van Daele (communicatiebeleidscoördinator van de gemeente Zwijndrecht). “Zelfs als je enkel de animaties bekijkt, heb je de kernboodschappen mee.”

Wie De Switch met eigen ogen wil bekijken, kan dat hier doen.

5 straffe laureaten

Het unieke communicatieproject van UZ Brussel haalde het van vier andere laureaten die gekozen waren uit 27 inzendingen. Ook Toerisme Vlaanderen, Klasse en de steden Oostende en Brugge waren genomineerd. 

22 topmensen gehuldigd tijdens VUB Fellowship-ceremonie 2013

Thu, 19/09/2013 - 12:11

De uitreiking van de prestigieuze VUB Fellowship-titel gebeurde tijdens een plechtige ceremonie in het auditorium Brouwer op de VUB-campus  van Jette. Onder meer politica Maggie De Block (Open Vld) en CEO van Infrabel Luc Lallemand kregen de titel van VUB Fellow.

De uitreiking van de VUB Fellowship-titels kreeg ruime weerklank in de nationale pers. Onder meer Het Laatste Nieuws en De Morgen besteedde er uitgebreid aandacht aan, net als de grote nieuwswebsite MSN.

Het VUB Fellowship heeft als doel vooraanstaande leden uit de academische, maatschappelijke en economische wereld een platform te bieden om samen te werken en good practices met elkaar te delen. Of zoals Maggie De Block het verwoordde: "Mijn nominatie als Fellow is voor mij een duidelijk teken dat ik nog steeds nauw verbonden ben met de universiteit."

Bronze award for VUB at the StudyPortals Awards 2013

Thu, 19/09/2013 - 11:25

The Vrije Universiteit Brussel (VUB) ended up in third place and was awarded a "Certificate for Very Good International Student Satisfaction ".

Unlike other university rankings, StudyPortals’ International Student Satisfaction awards are based on thousands of reviews and opinions from international students in Europe. Among the Belgian universities that received sufficient reviews of international students to be eligible for the International Student Satisfaction Awards, a total of 7 universities received ratings.

The StudyPortals award is given only to universities that received at least 20 reviews and consistently achieved outstanding student reviews on StudyPortals' study experience website. The winning institutes are divided by country (country winners) and located all over Europe.

Find out here what international students have to say about VUB.

VUB-faculteit Ingenieurswetenschappen sluit 2 dubbele Europese diplomeringsovereenkomsten af.

Tue, 17/09/2013 - 13:01

De Faculteit Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft bij het begin van het academiejaar twee dubbele diplomeringsovereenkomsten afgesloten met toonaangevende Europese ingenieursscholen: Politecnico di Milano en Ecole Centrale de Marseille.

Een prestigieuze overeenkomst

Beide instellingen zijn samen met de VUB lid van het prestigieuze netwerk T.I.M.E., Top Industrial Managers for Europe. De Vrije Universiteit Brussel is als enige Vlaamse universiteit lid van T.I.M.E.

Binnen de akkoorden is afgesproken dat de VUB een student van Ecole Centrale Marseille zal onthalen voor de twee komende jaren in de Master Burgerlijke Bouwkunde. De VUB zal op haar beurt een studente uitsturen naar Politecnico di Milano met het oog op behalen van een dubbel diploma van Burgerlijk Ingenieur-Architect.

T.I.M.E. Een springplank voor veelbelovende ingenieursstudenten

T.I.M.E. is een internationaal netwerk van meer dan zestig universitaire instellingen in Europa en daarbuiten. Het functioneert als ontmoetingplatform voor de bevordering van internationale uitwisselingen van studenten die leiden tot dubbele masterdiplomering in academische ingenieursstudies.

Het basisprincipe van dubbele diplomering binnen T.I.M.E. is eenvoudig. Als een student succesvol - met minstens onderscheiding - zijn bachelordiploma in de ingenieurswetenschappen behaalt aan de Vrije Universiteit Brussel, dan kan hij/zij in twee jaar tijd een masterdiploma behalen bij een partnerinstelling.  Na dit succesvol afgelegd te hebben met daarna nog veertig studiepunten aan de thuisinstelling ontvangt hij/zij een tweede diploma van de VUB. De VUB onthaalt uiteraard ook studenten van T.I.M.E.-partners voor analoge dubbele diplomeringtrajecten.

Binnen T.I.M.E. heeft de VUB tegenwoordig een tiental succesvolle bilaterale uitwisselingovereenkomsten met prestigieuze ingenieurscholen in Zweden, Italië, Frankrijk en nog andere landen.

De faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB spitst haar dubbel diplomabeleid toe op een kleine maar kwalitatief hoogstaande kern van partnerinstellingen, die binnen T.I.M.E. geselecteerd worden op basis van hun betrouwbaarheid in onderwijs, infrastructuur en onthaalcapaciteit. De Politecnico di Milano en Ecole Centrale Marseille zijn zulke instellingen.

Architectuurstudenten VUB en ULB starten studieproject over toekomst van de Kazernes

Tue, 17/09/2013 - 10:40

Bijna 200 bachelorstudenten Architectuur en 45 masterstudenten Polytech van de ULB en de VUB gaan in twee semesters een overkoepelend plan ontwerpen, inclusief architectonische modellen, voor de site van de Kazernes tegenover de VUB-campus van Etterbeek.

De samenwerking tussen de VUB en de ULB is een uitvloeisel van het besluit van de twee universiteiten om onder de koepel 'Brussels University Alliance' samen te werken slaan rond  pedagogische programma's in het Engels. Deze lesopdracht ligt ook in lijn met het thema ‘Brussel’ dit jaar aan VUB. In dit kader volgt nog een lezingenreeks.

De Kazernes op een keerpunt
In december 2012 werd aangekondigd dat de federale politie in juni 2014 vertrekt uit de Kazernes. Wat als er geen concreet project op deze locatie komt? Dan riskeren de Kazernes een stadskanker te worden, of een nieuwe plek met puur financiële en economische doeleinden. Ze liggen echter pal in het hart van de woon-/universiteitswijk van het Brusselse Gewest. Meer dan 50 % van de totale studentenpopulatie leeft hier.

Een schitterend studie-onderwerp voor studenten...
We spreken over een reële, maatschappelijk situatie met tal van vraagstukken waarop studenten nu losgelaten worden als lesopdracht. Universiteiten behoren een bijdrage te leveren aan het publieke debat. En vanuit educatief perspectief is dit een gedroomde opportuniteit voor studenten architectuur en architect-ingenieur aan VUB en ULB: planning, architectuur, behoud van erfgoed, duurzame ontwikkeling, sociologie, gemengd gebruik van de site en meer.

Brussel , een stad in ontwikkeling
Brussel is een internationale stad die voortdurend in ontwikkeling is. Het is ook de grootste studentenstad van het land. Maar we zien vandaag vaak een gebrekkige infrastructuur, ook voor studenten en wetenschappers. Slechts 11 % van de studenten in Brussel heeft een eigen kot. Het landelijk gemiddelde ligt op 32 % . In Leuven vinden we zelfs 67 %. Het tekort is nog meer uitgesproken voor de vele buitenlandse studenten en onderzoekers die kort in Brussel verblijven. Dit is een belangrijk pijnpunt. Zij bepalen immers mee de uitstraling van onze universteiten en hoofdstad op wereldvlak.

De conferentie BSI " Brussel , studentenstad "
Als Brussel zich verder wil ontplooien als internationale (studenten)stad moet de infrastructuur versterkt worden. Daartoe moet de opvang van studenten en wetenschappers verbeterd en gecentraliseerd worden. De synergieën tussen universiteiten, hogescholen en de stad zelf moeten ook vergroot worden.

De Brussels University Alliance: motor van plaatselijke dynamiek
In een eerder colloquium werd al eens aangetoond dat de Kazernes een uitstekende locatie zouden zijn als nieuw centrum voor die vereiste functies. Het studieproject van de architectuurstudenten over de site is dan ook een logisch gevolg van die conclusie. Het toont ook aan dat de samenwerking tussen de VUB en de ULB zorgt voor een flinke plaatselijke dynamiek. 

VUB lanceert Culturele Diplomatie tijdens ‘Go West’-missie Kris Peeters in Beijing

Sat, 14/09/2013 - 13:01

Vervlechting van cultuur met diplomatie

Culturele diplomatie is een concept waarbij gezocht wordt om cultuur en academische diplomatie op originele wijze met elkaar te vervlechten. Centraal daarbij staat het inrichten van ‘academische tenstoonstellingen’ van Vlaamse kunstenaars van wereldformaat: projecten  die per definitie vergezeld gaan van lezingen, workshops en andere academische activiteiten, waarbij er steeds zorg voor gedragen wordt dat een groep van lokale studenten tot ‘docents’ opgeleid wordt. Op die manier worden netwerken geschapen die ook na de tentoonstellingen zelf volop operationeel blijven.

Een succesvol concept

VUB-prof Hans De Wolf is de bezieler van het project. Samen met een team van academici, onderzoekers en kunstenaars ontwikkelde hij het format. Het is ondertussen al met opvallend groot succes toegepast in verschillende metropolen in het Verre Oosten : Shanghai (2010-2013), Beijing (2011), Seoul (2012), Gwangju – Zuid Korea (2013) en Chengdu - China (2013).

Volgend jaar ook in België

De aanwezigheid van Xu Bing tijdens de voorstelling van het concept ‘Culturele Diplomatie’ in Beijing was niet toevallig. De kunstenaar met wereldfaam heeft aanvaard om samen met Hans De Wolf op te treden als curator van een project dat in het kader van Culturele diplomatie in 2014 in Brussel zal plaatsvinden.

Een initiatief vanuit de VUB

Vicerector Internationalisering Jan Cornelis, die eveneens aanwezig was tijdens de voorstelling in Beijing, prees professor Hans De Wolf voor zijn bezielende leiding. Hij gaf een toelichting over hoe culturele diplomatie past in de universitaire visie van Vrije Universiteit Brussel rond internationalisering. Het was nu vooral zaak, zei hij, “om voor deze unieke expertise en knowhow die is opgedaan, structurele particuliere en overheidssteun te vinden na de initiële investeringen van instituten als de Vrije Universiteit Brussel.” 

Xu Bing, een prestigieuze naam voor een prestigieus event

Binnen de wereld van de hedendaagse beeldende kunsten in China wordt Xu Bing beschouwd als een levend monument. Zijn vroege oeuvre - waarbij hij de Chinese, op karakters berustende taal als experimenteermateriaal beschouwt voor soms monumentale installaties – heeft intussen binnen de recente kunstgeschiedenis een absoluut canonieke waarde ontvangen en heeft in hoge mate bijgedragen tot het mogelijk maken van nieuwe vormen van artistieke expressie in het China na 1980.

Een speciale relatie met de VUB

Door Xu Bing binnen te halen als co-curator van een project dat in 2014 in Brussel zal plaatsvinden bewijst de VUB dat haar inspanningen rond internationalisering vruchten afwerpen. Naast een wereldwijd erkende kunstenaar is Xu Bing ook vicepresident van de Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing. Met dat instituut voor beeldende kunsten – een van de meest vooraanstaande in China – sloot de VUB in 2011 een Memorandum of Understanding, waarmee de universiteit een van de enige Europese instellingen is die er in geslaagd is met CAFA een institutionele verbinding aan te gaan (de andere is ZKM  in Karlsruhe).

Twee VUB-topsportstudenten met Belgische volleybalvrouwen naar halve finale EK

Thu, 12/09/2013 - 16:28

De Yellow Tigers hebben zich geplaatst voor de halve finale van het EK in Zurich en Berlijn. Nadat de Belgische volleybalvrouwen reeds in de poule Frankrijk, Zwitserland en grootmacht Italië klopten, wonnen ze de kwartfinale na een ware thriller tegen (opnieuw) Frankrijk.

Frauke Dirickx en Angie Bland, beide topsportstudenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, maken deel uit van de selectie. In de halve finale nemen de Yellow Tigers het op tegen gastland Duitsland.

Bekijk hieronder een samenvatting van de kwartfinale tegen Frankrijk:

Twee VUB-topsportstudentes met Belgische volleybalvrouwen naar halve finale EK

Thu, 12/09/2013 - 16:28

De Yellow Tigers hebben zich geplaatst voor de halve finale van het EK in Zurich en Berlijn. Nadat de Belgische volleybalvrouwen reeds in de poule Frankrijk, Zwitserland en grootmacht Italië klopten, wonnen ze de kwartfinale na een ware thriller tegen (opnieuw) Frankrijk.

Frauke Dirickx en Angie Bland, beide topsportstudenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, maken deel uit van de selectie. In de halve finale nemen de Yellow Tigers het op tegen gastland Duitsland.

Bekijk hieronder een samenvatting van de kwartfinale tegen Frankrijk:

1,47 miljoen voor toponderzoek van jonge VUB-professor Mathieu Vinken

Tue, 10/09/2013 - 10:48

Mathieu Vinken wil met het geld van de ERC - 1,47 miljoen euro - nieuwe doelwitten karakteriseren voor de behandeling van acute en chronische leveraandoeningen. Deze kennis vormt de basis voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Het onderzoek van Mathieu Vinken is gebaseerd op recente wetenschappelijke bevindingen die stellen dat de zogenaamde hemikanalen – communicatiekanaaltjes tussen cellen - van het menselijke lichaam zich specifiek openstellen als ziekte zich openbaart. Hierdoor worden verdere schadelijke processen zoals het afsterven van cellen en ontstekingsreacties aangevat.

Tot nu toe niet beschikt men niet over stoffen die specifiek kunnen inwerken op hemikanalen. Het onderzoeksteam van Mathieu Vinken zal dergelijke stoffen ontwikkelen en karakteriseren. Het onderzoek zal toegespitst worden op leverziekte, een belangrijke doodsoorzaak in Europa.

European Research Council

De European Research Council (ERC) van de Europese Unie is de eerste pan-Europese organisatie voor financiering van grensverleggend onderzoek. Het doel is om wetenschappelijke topkwaliteit in Europa te stimuleren door de allerbeste, creatiefste onderzoekers te ondersteunen. Naast de ERC-Starting Grants voor jonge, startende toponderzoekers, zoals Mathieu Vinken heeft ontvangen, keert het nog twee soorten financiering uit. Eentje voor onafhankelijke excellente wetenschappers ('ERC consolidator Grants'), en eentje voor  senior research leiders ('ERC Advanced Grants').

Onlangs nog kreeg VUB-prof Bram Vanderborght 1,5 miljoen van de ERC voor onderzoek naar betere aandrijfmotoren voor robots. 

Ritsstudentes winnen eerste en tweede Nederlandse NTR Radioprijs 2013

Mon, 09/09/2013 - 12:38

Celine De Mulder, studente aan het Rits, heeft met haar radiodocumentaire ‘ADHD’ de Nederlandse NTR Radioprijs 2013 gewonnen. Ook de tweede prijs van de prestigieuze wedstrijd ging naar een Ritsstudente, meer bepaald naar Ine Verhaert voor haar documentaire ‘Later word ik Nederlander’.

Celine De Mulder heeft zelf ADHD, een stoornis die tot uiting komt in concentratieproblemen en hyperactiviteit. In de documentaire onderzoekt ze wat de ziekte voor haar betekent. "Als luisteraar ga je snappen wat ADHD is en wat het betekent om hiermee te leven", aldus de jury. "Zelfs de montage is ADHD."

De NTR Radioprijs is een aanmoedigingsprijs voor radiotalent en wordt elk jaar uitgereikt, dit jaar al voor de 22ste keer. In totaal waren tien radio-items genomineerd voor de prijs, de vijf Belgen waren allen alumni van de radioafdeling van het Rits | School of Arts. Je kunt alle tien genomineerde documentaires beluisteren  op de website van de Nederlandse Publieke Omroep.

Beluister hieronder de winnende radiodocumentaire:

 

VUB-fysicus prof. Jorgen D’Hondt als enige Belgische onderzoeker op Davos-top

Thu, 05/09/2013 - 14:34

De uitnodiging van Jorgen D’Hondt voor de Davos-top is een gevolg van de wil van het forum om excellente wetenschappers uit te nodigen die maatschappelijk betrokken zijn en het potentieel hebben om de wereld te veranderen door hun wetenschappelijke kennis. 

De VUB-prof wordt samen met andere uitverkoren Young Scientists op woensdag 11 september gehuldigd in het bijzijn van de economische en politieke wereldleiders. Naast ceremonies en diners is er een zwaarbeladen programma op de bijeenkomst van het World Economic Forum. De agenda staat gevuld met interactieve sessies, fora, IdeasLabs, discussies over innovaties, duurzaamheid, en heel veel wetenschap. 

Jorgen D’Hondt is naast professor aan de Vrije Universiteit Brussel ook directeur van het Inter-university Institute for High Energies. Tevens bekleedt hij een topfunctie bij CERN en is hij voorzitter van de Jonge Academie.  Alle Jonge Academies wereldwijd werden uitgenodigd om kandidaten voor het WEF te nomineren. 

Europese Commissie kiest VUB voor coördinatie komst studenten en academici uit Afrika, Caraïben en de Pacific

Fri, 30/08/2013 - 14:20

Aan het nieuwe uitwisselingsprogramma van Erasmus Mundus nemen acht EU- en 12 niet-EU onderwijsinstellingen deel. Het algemeen bestuur wordt gevormd door de coördinator Vrije Universiteit Brussel (VUB).  Jimma University (JU) in Ethiopië is co-coördinator. 

Maar liefst 210 mensen krijgen een beurs om in Europa te studeren of ervaring op te doen aan een universiteit. Enkele professoren uit de EU-landen gaan hun werk juist in Afrika, de Caraïben en de Pacific uitoefenen. De selectie voor het project, dat Caribu gedoopt is, is gebaseerd op gelijke kansen: dus kwetsbare groepen en vrouwen krijgen eerlijke mogelijkheden. Uiteindelijk moet Caribu leiden tot een academisch netwerk waarin internationaal wordt samen gewerkt en voor onderzoek de best practices kunnen worden uitgewisseld tussen de verschillende instellingen.

Het doel is de academische mobiliteit te bevorderen tussen de deelnemende landen en de Europese instellingen voor het hoger onderwijs. De individuele deelnemers moeten ervaring opdoen, op zowel educatief als persoonlijk niveau, die hun toekomstige carrière vooruit moet helpen.

Daarnaast ligt in dit project de nadruk op institutionele samenwerking, verbetering van het onderwijs en leidinggevende vaardigheden door seminars, workshops en vergaderingen. De Europese Unie wil hier ook mee inspelen op de grootste onderwijsnoden van de betreffende landen: engineering, ICT, milieu, wetenschappen, landbouw, management en sociale wetenschappen.

Geslaagd EK voor VUB-topsportstudenten hockey

Fri, 30/08/2013 - 13:04

Met een vierde plek voor de Red Panthers en een zilveren medaille voor De Red Lions kunnen onze VUB-hockeyers terugblikken op een geslaagd Europees Kampioenschap. De Belgische hockeymannen - met VUB-topsportstudenten Florent Van Aubel (Communicatiewetenschappen), Loïck Luypaert (Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen) en alumnus Jerome Truyens (Handelsingenieur) - versloegen eerst nog Duitsland in de poule-fase, maar moesten in de finale hun meerdere erkennen in de Duitsers. De Red Panthers - met topsportstudenten Erica Coppey (Geneeskunde) en Louise Cavenaille (Rechten) - verloren spijtig genoeg de strijd om het brons tegen Nederland.

Zie hier het interview met Erica Coppey na het bereiken van de halve finale:


VUB-alumnus Dirk Van Tichelt brons op WK judo

Fri, 30/08/2013 - 12:55

Dirk Van Tichelt heeft op het WK judo in Rio De Janeiro brons veroverd. In de halve finale was de Japanner Ono nog te sterk, maar in de kamp om het brons tegen Ikibajev haalde Van Tichelt het met waza-ari. Vier jaar geleden behaalde Van Tichelt ook al brons op het WK in Rotterdam.

Voormalig VUB-topsportstudent Dirk Van Tichelt is afgestudeerd als Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen.

Zie hier de kamp om het brons:

Technogrieten...

Thu, 22/08/2013 - 14:18


Technogrieten zijn een reeks van techniek-ateliers voor meisjes van 10 tot 12 jaar.

De Technogrieten zijn speciaal voor meisjes van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs die graag willen kennismaken met techniek.

Onder begeleiding van deskundigen leren de meisjes allerlei verschillende technische vaardigheden. 

2 oktober - Electro-atelier (Televil) – 9 oktober Recup & re-use

Na een korte rondleiding in de Televil-centrale krijgen deelnemers zelf de kans om aan de slag te gaan in de electro-afdeling. Ze voeren kleine herstellingen uit te voeren op diverse apparaten. Een korte opleiding bekabelen van allerlei toestellen ( geluidsinstallaties , computers ,...) .

 • Kleine herstelling wasmachine
 • Experimenten met kleine motoren o herstelling klein lichtmateriaal
  16 oktober – Accessoires (Televil) – lead door Femme Freluches Meisjes maken van ringen, armbanden, halskettingen, oorbellen, broche..... Het betere stik en naadwerk, maken van kledingstukken, uitwerken van juwelen met recup-materiaal, knuffels ,... 23 oktober Electro & geluid Aan de hand van een reeks ludieke opdrachten en proeven ontdekken de deelnemers wat juist geluid is. Ze gaan aan de slag met verschillend technisch materiaal om zowel geluid te meten als de diverse eigenschappen van geluid te ontdekken. Uiteindelijk worden er verschillende klankopname’s van zowel stem als lichaamsgeluiden.
  • Bezoek aan de stille kamer
  • Gebruik van divers apparatuur geluidsmeting 
  • Bezoek geluidslabo/radiostudio 
  6 november - 2D & 3D Rondleiding binnen Fab-lab door mensen van Fablab zelf. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van de ‘Lasersnijder’ . Toestel dat erg preciese uitsnedes kan doen in verschillende materialen ( textiel/plexi/mdf) Resultaat van de uitsnedes wordt naderhand gebruikt vor 3D toepassing.
  • Transfertsprints op t-shirts
  • Lichtobject uit gekleurde plexi
  • Houten uitsnede voor diverse toepassingen (meubelstuk, decoratie,...).
  Ontwerp wordt op voorhand besproken en uitgewerkt met deelnemers. 13 november - Applique Applique is een stukje textiel dat op een groter stuk stof (T-shirt/draagtas, wandtapijt....) wordt vastgekleefd om zo tekeningen/beeldverhalen/versiering te maken. 20 november - Apps & Smartphone's (combinatie met video) Een groot uitwisselmoment van allerhande gekke toepassingen op verschilende smartphones en tablets . We gaan bij elkaar op zoek naar de coolste gratis applicaties en testen ze uit. Tijd om dus zelf ook iets bij te leren dus !
  • Maken van tutorials voor andere jongeren ( youtube- channel)
  • Filmpjes maken van interessante toepassingen
  27 november - Multimedia- toonmoment (happening) Groot toonmoment waar het resultaat van de verschillende workshop worden voorgesteld
  • Projectie van diverse video-opname’s
  • Expo van verschillende objecten , diverse installaties
  • Toonmomenten (modeshow, zang, presentatie uitvindingen , ...) 
  • Audio-momenten
  Praktisch

  De ateliers lopen telkens van 14u30 tot 17u00 in lokaal 8G - campus VUB Etterbeek 

  Schrijf je technogriet in spe snel in!

  Voor meer informatie contacteer het Expertisecentrum Wetenschapscommunicatie. Van Broeck, Wim Wetenschapscommunicator Jongerenprojecten Tel: 02-629.22.11 wvbroeck@vub.ac.be

  Alumna in de kijker: Lene Kemps

  Thu, 22/08/2013 - 11:35

  'Aan de VUB leerde ik alles, behalve schrijven.'

  ‘Er is aan mij bepaald geen oorlogsjournalist verloren gegaan’, zegt Lene Kemps. De goede verstaander kan niet om de ironie heen. De hoofdredactrice van Knack Weekend had al een voorkeur voor lifestyle-onderwerpen toen ze nog communicatiewetenschappen studeerde aan de VUB. ‘Ik vond onze generatie studenten ook een heel elegante,’ zegt ze over die periode, begin jaren tachtig. ‘Bijzonder goed gekleed.’ Een ontmoeting met de vrouw die mee de journalistieke lijnen van Knack Weekend uitzet en haar blad uitdrukkelijk géén vrouwenblad noemt.

  ‘Ik ben 12 jaar hoofdredactrice bij Feeling geweest,’ zegt Lene Kemps. ‘En dat is écht een vrouwenblad. Bij alles wat je schrijft moet je een vertaalslag maken: wat zal de lezeres ervan denken? Welk aspect van het onderwerp interesseert haar? Het waren heel leuke, aangename jaren, daar niet van. En zeker leerrijk. Maar na die 12 jaar wou ik wel eens terug naar een blad dat mij vanzelfsprekend meer op het lijf geschreven is.’

  Lene Kemps
  Afgestudeerd: 1982
  Diploma: licentiaat communicatiewetenschappen en literatuurwetenschappen
  Huidige job: hoofdredacteur Knack Weekend

   

  En Knack Weekend is dat blad?

  Knack Weekend is een actuablad. We schrijven over wat er gebeurt in de week waarin we verschijnen. Ja, er gaat veel aandacht naar beauty en mode. Maar het verschil ligt in de toon waarmee je het behandelt. Is dat een ‘gewone’ toon, zoals het geval is bij Knack Weekend, dan zijn die artikels meteen geen vrouwenartikels meer.

  Over vrouwen gesproken, de VUB besliste haar eredoctoraten dit jaar uitsluitend aan vrouwen te geven en zo erop te wijzen dat er ook in de academische wereld een glazen plafond bestaat.

  Ik vind dat niet slecht. Dat glazen plafond bestaat, daar bestaat geen twijfel over. Natuurlijk, ik ken het discours dat vaak afgestoken wordt wanneer de keuze van een mannelijke kandidaat wordt verdedigd. Het gaat dan altijd om de kwaliteit, niet het geslacht. Maar als de vrouwen van nu een netwerk uitbouwen en een voorbeeld geven, dan heeft de volgende generatie het misschien makkelijker. Nu, ik ben niet geplaatst om te oordelen over het effect van positieve discriminatie. Over die problematiek heb ik me niet gebogen. Maar daar zullen wel genoeg studies over bestaan, zeker in de VS. Vanuit mijn aanvoelen denk ik: go for it.

  Komt uit de mond van een vrouw die zich bewezen heeft. Heb je communicatiewetenschappen gekozen omdat je toen al een journalistieke carrière op het oog had?

  Ik heb in ieder geval altijd iets willen doen rond lifestyle. Maar journaliste ben ik niet geworden aan de VUB. Ik herinner mij het eerste jaar op unief. We kregen heel algemene zaken: economie, statistiek, Duits, Frans. Op zich niet slecht, maar ik heb daar niet leren schrijven. Hoe maak je een goede intro? Hoe functioneert een krant? Dat soort onderwerpen kwam niet aan bod. Maar je leerde wél denken, academisch denken: hoe pak je een onderwerp aan, wat is de essentie ervan, enzovoort.

  Je hebt na de VUB ook een bijkomende licentie literatuurwetenschappen gevolgd aan de KU Leuven. Vergelijk eens de sfeer.

  Ik heb in Leuven een heel leuke tijd gehad. Maar dat had vooral te maken omdat ik toen gerichter studeerde. Ik had toen ook al meer bagage. Ik wist dat ik kon studeren, en ik concentreerde me daar veel meer op dan aan de VUB. Het was ook zo dat de klas in Leuven kleiner was. Je had er meer persoonlijk contact met de profs, en er ging ook meer aandacht naar het schrijven van papers.

  Vreemd, dat zijn net de pluspunten die de VUB naar voren schuift.

  Ja, maar toen ik aan de VUB begon,  bestond de opleiding communicatiewetenschappen maar pas. En die had onverwacht veel succes. Wij zaten met tachtig, honderd in een klas. Dat snelle succes heeft de VUB een beetje overweldigd, denk ik. Nu, let op: aan de VUB heb ik the time of my life gehad. De wereld ging er open voor mij. Er zaten zoveel inspirerende figuren. We kregen daar een vak historische kritiek: ik adoreerde dat. Ik zal nooit vergeten wat een assistente van Els Witte, die hedendaagse geschiedenis doceerde, zei in het begin van het jaar. Jullie zijn geen lege vazen om te vullen, vertelde ze ons. Je moet hier niet zitten en wachten tot we je volgieten. Nee, je hebt nu vier jaar om alle boeken te lezen die je wilt en alle professors aan te spreken. Zoek je weg!

  En dat heb je gedaan?

  Dat heb ik heel letterlijk genomen, ja. Dat was het leuke aan de VUB. Zo vroeg ik aan professor Hubert Dethier of ik iets kon doen rond de droom in de films van Bergman. Natuurlijk, zei die dan. En de volgende weken spendeerde ik mijn tijd dan in het filmmuseum – ook al zo’n ontdekking. Dat vond ik zo verruimend. Hubert Dethier was ook diegene die zei dat wie een beetje hersens heeft niets anders kon doen dan achter de katholieken in Polen te staan. Je moet weten, dat was in de tijd van Solidarnosc. Dat vertelde ik dan thuis aan mijn ouders, allebei overtuigde atheïsten. Maar ze vonden het ook fantastisch, dat je zo aangespoord werd vrij te denken.

  Was het een bewuste keuze, naar de VUB te trekken?

  Nee. Er hing op school zo’n papiertje over de infodag van de VUB. Met mijn vriendin nam ik de trein, en van het moment dat ik de campus betrad, wist ik: dat is het. En dat was het ook. Op het atheneum had ik altijd het gevoel dat ik apart was, een soort nerd. Aan de VUB ontdekte ik dat er mensen waren die óók boeken lazen, die óók in alles en nog wat geïnteresseerd waren. Dat was zo ongelooflijk prikkelend. Ik vond de VUB ook zo creatief toen. Je maakte kennis met iemand op een party, en daarna zag je hem of haar  tot je verbazing terug in een bandje op het podium: heerlijk. Nu ja, iedereen zal zijn eigen generatie wel de top vinden, niet? Maar het heeft me toch gevormd, die sfeer van vrijheid.  

  En daarna Brussel?

  Tijdens al. Het eerste jaar hokte ik op de Nieuwelaan, maar daarna verhuisde ik zowat elk jaar naar een nieuw kot. Gaandeweg leerde ik Brussel kennen. Je ging naar films, naar tentoonstellingen. Ook dat maakte de charme van de VUB uit: dat er vlakbij zo’n grote, onbekende stad op je te wachten lag, waar je je op de koop toe in twee talen uit de slag moest trekken. Terwijl in Leuven, daar kwam je bijna uitsluitend studenten tegen – en het studentikoze met zijn mosselsoupers en cantussen bekoorde me al zo weinig. Wij hebben op de VUB zelfs de doop aan onze faculteit afgeschaft! Dus ik ben al na een jaar teruggekeerd naar Brussel, en ik woon er nu nog steeds.

  Zeer tot je tevredenheid.

  Zeer tot mijn tevredenheid. Nu, Brussel is een stad waar je veel moeite voor moet doen. Zeker in de jaren tachtig, toen de stad leegliep en er grote stadskankers waren. Maar dat weegt niet op tegen de vrijheid die je er ervaart.

  Mevrouw Lene Kemps, bedankt voor je gesprek.

  In de schijnwerper: wetenschapsfraude

  Tue, 20/08/2013 - 16:52
  Een hele rist fraudegevallen

  De laatste tijd haalde een opvallend aantal onderzoekers de kranten met wetenschappelijk gesjoemel. Daaronder een biochemicus die knoeide met gegevens van klinisch onderzoek bij patiënten, en een hoogleraar criminologie die voor zijn doctoraatsverhandeling hele stukken overschreef van een veelgebruikt managementhandboek.

  Beide laatste wetenschappers  hadden een band met de VUB. De biochemicus was er werkzaam, en het betwiste proefschrift waarmee de hoogleraar criminologie zijn doctorstitel behaalde, werd aan de VUB verdedigd.

  Maar er zijn ook gevallen aan andere universiteiten. Zo nam een hoogleraar van de Erasmus Universiteit in Rotterdam ontslag nadat hij de data die hij vermeldde in zijn onderzoek niet kon voorleggen. De hoogleraar promoveerde in 2003 aan de KU Leuven. Een Vlaamse reumaspecialiste met lesopdracht aan de Universiteit Antwerpen liep dan weer tegen de lamp doordat ze aan het Leids Universitair Medisch Centrum stoffen toevoegde aan bloedstalen om een hypothese te bevestigen.

  Grote gevolgen

  Als de aantijging van fraude tegen een wetenschapper bevestigd wordt, dan zijn de gevolgen voor de betrokkene groot. Zo volgt onvermijdelijk ontslag op staande voet. Daarom gaat de VUB altijd kordaat maar ook omzichtig om met gevallen waarin wetenschappers van fraude beticht worden. Net als bij andere universiteiten wordt het betwiste onderzoek eerst onder de loep genomen door een comissie van wetenschappelijke integriteit. Pas als daar een beslissing is genomen, gaat de universiteit al dan niet over tot sancties.

  De VUB: een duidelijke lijn

  VUB-rector Paul De Knop is heel duidelijk in zijn standpunt over fraude.  Het is ‘niets anders dan zich onderwerpen aan een persoonlijk belang, en dat is in alle omstandigheden onaanvaardbaar,’ zei hij onlangs nog in een redevoering voor doctoraatsstudenten. ‘Een doctoraat – en bij uitbreiding de hele academische sector - staat of valt met een zaak: geloofwaardigheid. Daarom mag een wetenschapper zich maar aan een ding onderwerpen, en dat is aan de feiten zelf.’

  In dat laatste zit uiteraard een verwijzing naar het vrijzinnige credo van de VUB. Maar ook de andere Vlaamse universiteiten stellen zich op die lijn. Er is wel enige divergentie merkbaar over hoe repressief men precies moet optreden.

  Zo voelt de nieuwbakken Leuvense rector Rik Torfs wel iets voor een soort waarheidscommissie die amnestie verleent aan wie schuld bekent. ‘Als je geen enkele fout duldt, doe je daar goed mee? Een academicus die een zaak wil rechttrekken, zal dat dan niet durven want hij riskeert er voor altijd uit te liggen,’ vertelde hij aan De Standaard bij het aantreden in zijn nieuwe functie.

  Publicatiedruk als boosdoener?

  Die bedenking leunt aan bij die andere discussie met  betrekking tot wetenschappelijke fraude: de (te) hoge publicatiedruk die op de schouders van wetenschappers ligt. Zo worden doctoraalonderzoekers beoordeeld op de impactfactor van hun artikelen: het aantal keren dat een artikel van hun hand wordt geciteerd in andere wetenschappelijke periodieken. Die gegevens maken samen met het aantal publicaties van hun hand tot veertig procent uit van hun beoordeling en zijn ook van belang in de bedeling van beurzen. Dit systeem werkt volgens sommigen fraude in de hand. Er gaan dan ook stemmen op om daar verandering in te brengen.

  Maar dat is een proces van lange adem. Het zijn lang niet de Vlaamse universiteiten die daarover beslissen. Het probleem is internationaal. En fraude blijft fraude natuurlijk, ongeacht de oorzaak die eraan ten grondslag ligt. De vraag is dan: kan er iets gedaan worden om het aantal mogelijke gevallen te verminderen?

  Opsporing verzocht

  Het antwoord is ja. Althans wat de VUB betreft. Zo werkt de universiteit met een software die plagiaat detecteert. Alle studenten moeten hun papers en masterproeven digitaal inleveren. Het programma zet de inhoud dan af tegen die van miljarden websites, gearchiveerde werkstukken, tijdschriften en boeken en geeft een index van gelijkheid met die bronnen. Als die te hoog ligt, dan volgen er sancties, gaande van een nul op twintig tot, voor recidiverende studenten, de uitsluiting van de VUB.

  Het blijkt te werken: tijdens de eerste zittijd van het academisch jaar 2012-2013 werden vijf studenten betrapt op plagiaat. Vorig academiejaar waren er dat nog 35. Yvette Michotte, vice-rector van de VUB wijt het aan het afschrikkingseffect die van het programma uitgaat.

  Sensibilisering van studenten en onderzoekers

  De VUB levert eveneens inspanningen voor een grotere sensibilisering van haar studenten voor wetenschappelijke fraude. Chris Van Schravendijk, directeur van de doctoral schools of Life Sciences and Medicine van de VUB, laat weten dat de universiteit de studenten er al jaren gevoelig voor maakt. ‘In het eerste bachelorjaar al maken we het wetenschappelijk falen bespreekbaar. In het derde bachelorjaar is er ook aandacht voor de regels van correcte wetenschapscommunicatie. En op het doctoraatsniveau wijzen we al sinds een decennium op de gevaren van datamanipulatie en wetenschappelijke fraude.’

  Enkel op het niveau van de masterjaren ontbreekt die sensibilisering nog. Maar ook daaraan wordt gewerkt. Zo denkt Van Schravendijk aan de invoering van een apart vak. Dat is echter nog niet voor volgend academiejaar: er moet onder andere een hele procedure gevolgd worden om het in te passen in de bestaande curricula. Maar het weerhoudt Van Schravendijk niet ervoor te ijveren. ‘Onze samenleving vraagt dat er opgetreden wordt tegen slechte manieren,’ zegt hij. ‘Kijk maar naar wat gebeurt in de bankensector, of in de economie in het algemeen.’

  Een positieve noot

  Fraude zal nooit helemaal uitgeroeid worden. Ook wetenschappelijke fraude niet. Het staat dan ook in de sterren geschreven dat vroeg of laat een nieuw geval van wetenschappelijke fraude opduikt. Mogelijk aan de VUB. Maar Paul De Knop ziet ook een positieve kant aan de gevallen van de laatste tijd. Ze bewijzen dat wetenschappelijke fraude wel degelijk wordt opgespoord. Tegelijkertijd mogen we volgens hem niet vergeten dat bijna alle onderzoekers hun werk integer uitvoeren. In die onderzoekers behoudt de VUB dan ook het volste vertrouwen. ‘Wetenschap is en blijft een schitterend bedrijf.’ 

  Vijf VUB-topsportstudenten geselecteerd voor het EK Hockey

  Fri, 09/08/2013 - 10:04

     

   

  Alumnus Jérôme Truyens (afgestudeerd als Handelsingenieur), Florent van Aubel (student Communicatiewetenschappen), Loïck Luypaert (student Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen) voor de Red Lions en Erica Coppey (studente Geneeskunde) en Louise Cavenaile (studente Rechten) voor de Red Panthers: ziedaar de namen van de vier VUB-topsportstudenten die tijdens de  Europese hockeykampioenschappen mee de Belgische kleuren zullen verdedigen. 

  Het EK voor landenteams is het grootste hockeyevent ooit in België en tevens het grootste meerdaagse sportevent in ons land sinds Euro 2000. Na de Olympische Spelen en het WK is het EK ook het derde grootste hockeyevent.

  De verwachtingen zijn hooggespannen voor beide Belgische teams. Voor de mannen van de Red Lions is zelfs een favorietenrol weggelegd. De vrouwen van de Red Panthers mikken op een plaats bij de top 4. Eerstgenoemden nemen het in de groepsfase op tegen Duitsland, Tsjechië en Spanje. De Red Panthers komen uit tegen Wit-Rusland, Nederland en Ierland.

  (Op de foto's in wijzerzin van links boven: Jérôme Truyens, Florent Van Aubel, Loick Luypaert, Erica Coppey en Lousie Cavenaile)

  Vier VUB-topsportstudenten geselecteerd voor het EK Hockey

  Fri, 09/08/2013 - 10:04

     

  Alumnus Jérôme Truyens (afgestudeerd als Handelsingenieur), Florent van Aubel (student Communicatiewetenschappen), Loïck Luypaert (student Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen) voor de Red Lions en Erica Coppey (student 2de master geneeskunde) voor de Red Panthers: ziedaar de namen van de vier VUB-topsportstudenten die tijdens de  Europese hockeykampioenschappen mee de Belgische kleuren zullen verdedigen. 

  Het EK voor landenteams is het grootste hockeyevent ooit in België en tevens het grootste meerdaagse sportevent in ons land sinds Euro 2000. Na de Olympische Spelen en het WK is het EK ook het derde grootste hockeyevent.

  De verwachtingen zijn hooggespannen voor beide Belgische teams. Voor de mannen van de Red Lions is zelfs een favorietenrol weggelegd. De vrouwen van de Red Panthers mikken op een plaats bij de top 4. Eerstgenoemden nemen het in de groepsfase op tegen Duitsland, Tsjechië en Spanje. De Red Panthers komen uit tegen Wit-Rusland, Nederland en Ierland.

  (Op de foto's van links naar rechts: Jérôme Truyens, Florent Van Aubel, Loick Luypaert en Erica Coppey) 

  Drie VUB-topsportstudenten geselecteerd voor het EK Hockey

  Fri, 09/08/2013 - 10:04

    

  Op dinsdag 6 augustus heeft bondscoach Marc Lammens zijn definitieve selectie voor het Europees Kampioenschap hockey bekendgemaakt, met in de 18-koppige selectie 3 topsportstudenten van de VUB: alumnus Jérôme Truyens (afgestudeerd als Handelsingenieur), Florent van Aubel (student Communicatiewetenschappen) en Loïck Luypaert (student Lichamelijke Opvoeding & Bewegingswetenschappen).

  Op het EK, dat plaats vindt in eigen land, zullen de Red Lions het in de groepsfase opnemen tegen Duitsland, Tsjechië en Spanje. De Belgische hockeymannen wonnen in juni al de finale van de derde ronde van World League en behoren tot één van de favorieten om het EK te winnen.

  (Op de foto's van links naar rechts: Jérôme Truyens, Florent Van Aubel en Loick Luypaert)